Aktuelnosti

Poziv za građane/ke na trening za trenere

14.09.2021.

U okviru projekta „Saznaj i razaznaj“ koji sprovode Institut za medije Crne Gore i IREX

Dan objave: 14/9/2021.

Rok: 22/9/2021. 

Mogućnost za angažman

Projekat „Saznaj i razaznaj“ (L2D) je program koji doprinosi razvoju medijske pismenosti u Crnoj Gori, uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Program je prvenstveno namjenjen obuci odraslih (30+) kako bi stekli bazično znanje o medijskoj pismenosti.

Projekat sprovode Institut za medije Crne Gore (IMCG) i IREX. 

Ovim pozivom želimo da regrutujemo grupu građana sa iskustvom i znanjem o medijskoj pismenosti, o obrazovanju i metodici prenošenja znanja, novinarstvu, faktčekingu ( alatima za provjeru informacija), komunikacijama, kako bismo ih obučili da postanu treneri za odrasle za medijsku pismenost. Tokom trajanja našeg projekta oni će biti obučeni za trenere a potom i sami držati treninge grupama od 15-20 učesnika.

Tražimo:

• Građane sa osnovnim razumijevanjem medijske pismenosti, koji žele da na našem treningu savladaju IREX-ovu metodologiju za trenere a da kasnije sami sprovode treninge. 

• Građane sa znanjem i iskustvom o novinarstvu, faktčekingu, medijskoj pismenosti, obrazovanju za odrasle, obrazovnim programima, zastupanju, kritičkom mišljenju i razvoju;

• Građane koji su zainteresovani da obučavaju odrasle, sa 30 i više godina, širom Crne Gore, a posebno u sjevernom regionu države.

Na osnovu ovog poziva, IMCG će izabrati deset kandidata koji će biti obučeni na treningu koji će organizovati IMCG i IREX. Četvorodnevni trening za trenere će biti održan od 1-4. oktobra 2021. godine i sastojaće se od dva dijela: „onlajn“, i „oflajn“ . Seminar će se održati u hotelu van Podgorice, o čemu ćemo učesnike naknadno obavijestiti. Troškove seminara pokriće  IMCG i IREX.

Od navedenih deset kandidata, IMCG će regrutovati pet građana iz Podgorice i pet građana najmanje tri druga grada, sa fokusom na sjever Crne Gore. 

Izabrani i obučeni kandidati će imati mogućnost da održe najmanje jedan trening tokom 2021. godine i više treninga tokom 2022, u saradnji sa IMCG i IREX.

Tražene kvalifikacije

Poželjno je da kandidati koji se prijavljuju na ovaj oglas imaju sljedeće kvalifikacije:

• Univerzitetsku diplomu u oblasti društvenih nauka (novinarstvo, komunikacije, obrazovanje, političke nauke, sociologija, psihologija ili druga grana društvenih nauka ekvivalentna tome).

• Osnovno razumijevanje medija i informacijske pismenosti, medijske pismenosti, digitalne pismenosti i/ili fekčekinga.

• Određeno iskustvo u držanju treninga, obučavanju, ili držanju predavanja,

• Poželjno je iskustvo u prenošenju znanja, interaktivnim trening metodama (npr. rad u malim grupama, studije slučaja, kvizovi, demonstracije, itd.) i digitalnim alatkama  (npr. nalozima na društvenim mrežama, putem pretraživanja interneta, itd.). 

• Poželjno je pedagoško znanje.

• Poželjno je razumijevanje crnogorske medijske scene, obrazovnog sektora i povezanih pitanja.

• Neophodno je da kandidati koriste Microsoft Office i konferencijske platforme (npr. Zoom i slično tome.)

• Očekuje se da kandidati imaju sposobnost profesionalne komunikacije, odogovornog ispunjavanja dogovorenih obaveza i pisanog izvještavanja o aktivnostima koje su preuzeli u okviru ovog projekta.

Prijave:

Svi zainteresovani kandidati treba da podnesu CV/radnu biografiju sa naglaskom na znanju i iskustvu relevatnom za ovaj oglas, na email adresu: imcg@mminstitute.org do 22. septembra 2021. godine.

IMCG zadržava pravo da se obrati kandidatima i zatraži dodatne informacije ukoliko bude potrebno ili da pozove kandidate na intervju.

Ako imate pitanja ili su vam potrebne dodatne informacije, možete nas kontaktirati na:

tel: +382 20 202 175, 201 345

E-mail: imcg@mminstitute.org 

 

 

Scroll to Top